fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2020 m. liepos 8 d., 9.30 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės (ZVRVVG) atrankos komiteto posėdžio darbotvarkės patvirtinimo;
  2. Dėl XVI kvietimo vietos projekto paraiškos, pateiktos pagal VPS I prioriteto priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, kodas „LEADER-19.2-7.2“, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų tvirtinimo.