fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Konkursas vasaros stovykloms

Konkursas vasaros stovykloms

Švietimo ir mokslo ministerija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) paskelbė 2017 m. vaikų vasaros stovyklose perkamų edukacinių programų įgyvendinimo paslaugų konkursą. Teikti minėtas paslaugas sudaroma galimybė kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje, supaprastinto atviro konkurso būdu išrenkant geriausią pasiūlymą pateikusį tiekėją. Programas iki š.m. kovo 6 d. Švietimo mainų paramos fondui gali teikti įstaigos, organizacijos ar pavieniai asmenys, kurie turi teisę užsiimti vaikų neformaliojo švietimo veikla.

Edukacinių programų temos: STEAM (gamtos, technologijų, inžinerinių mokslų, meno ir matematikos) gebėjimų ugdymas, pilietiškumo ir tolerancijos ugdymas, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, karjeros planavimas, etninė kultūra, verslumas.

Atrenkant finansuotinas programas, didžiausias dėmesys bus kreipiamas į tai, ar programa susijusi su nurodytomis temomis, ar ji inovatyvi. Viena edukacinė programa bus įgyvendinama per vieną stovyklos pamainą. Konkursą laimėjęs ir finansavimą gavęs stovyklos organizatorius galės sumažinti tėvų mokestį – 30 proc. daugumai vaikų ir 95 proc. stovyklos kainos – vaikams iš socialiai remtinų šeimų.

Turiningai stovyklauti ir pasinaudoti lengvatomis – sumažinta stovyklos kaina – gali visi 7–18 metų vaikai, taip pat ir užsienio lietuviai. Turintieji negalią mokiniai gali būti sulaukę ir 21 metų.  Vaikų vasaros stovyklos jau kelerius metus finansuojamos naudojant Europos Sąjungos socialinio fondo lėšas. Ilgalaikį projektą TAPK inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo mainų paramos fondas. 2017 m. vasaros stovykloms numatyta skirti apie 300 000 Eur.

Daugiau informacijos – projekto tinklalapyje www.tapk.lt bei CVP IS tinklalapyje

https://www.cvpis.lt .

Šaltinis: http://esinvesticijos.lt/main/lt/naujienos/skelbiamas-konkursas- teikti-edukacines-programas-vaiku- vasaros-poilsiui