fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dalyvauta Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos tinklo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje

Dalyvauta Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos tinklo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra gruodžio 6-7 d. dalyvavo Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos tinklo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Strategijų įgyvendinimo aktualijos: pasiekimai ir patirtis“, kurioje pristatė 2014 – 2020 metų strategijos įgyvendinimo eigą, iššūkius ir rezultatus.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės strategija yra dvisektorė, t.y. lėšos strategijai įgyvendinti finansuojamos iš dviejų Europos fondų – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF). Strategijos II-ojo prioriteto septynios priemonės susietos su abiejų fondų finansavimu – penkios priemonės finansuojamos iš EŽŪFKP ir dvi iš EJRŽF. Įgyvendinant Zarasų -Visagino regiono dvisektorės vietos plėtros strategiją 2018 m. gruodžio 1 dienai pasirašytos 4 vietos projektų įgyvendinimo sutartys.

Savo projektus, kurių bendra paramos vertė yra 112 834,49 Eur, pradėjo įgyvendinti du fiziniai asmenys, viena uždaroji akcinė ir viena žemės ūkio bendrovės. Įgyvendinus vietos projektus bus sukurtos 4 darbo vietos.

Dar septyniems projektams, kurių bendra paramos vertė yra 333 544,29 Eur, šiuo metu atliekamos vertinimo procedūros. Įgyvendinus šiuos projektus, subjektai planuoja įkurti ne mažiau 10 darbo vietų.

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu numatyta sukurti ne mažiau, kaip 27 darbo vietas.

Konferencijos metu savo patirtį įgyvendinant strategijas ir įžvalgas pristatė LR Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimų agentūros, Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos tinklo, žuvininkystės vietos veikos grupių atstovai, svečiai iš Lenkijos Suvalkų – Augustavo žuvininkystės vietos veiklos grupės, Latvijos – Kurzemės žuvininkystės vietos veiklos grupės, Estijos nacionalinio žuvininkystės tinklo bei Europos žuvininkystės tinklo FARNET.