fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinami vietos projektai

Įgyvendinami vietos projektai

EIL. NR.

KVIETIMAS

VPS PRIEMONĖ/

VEIKLOS SRITIS

PAREIŠKĖJAS

VIETOS PROJEKTO PAVADINIMAS

PARAMOS VERTĖ , EUR

BENDRA PROJEKTO VERTĖ, EUR

ĮSIPAREIGOJAMA SUKURTI DARBO VIETŲ

1.

V

Priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius 

„Trumpos maisto teikimo grandinės produktų gamybos centro įkūrimas“

 

98 644,00 143 567,65 2,5
2. IX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Vigotema“ UAB „Vigotema“ veiklos plėtra 33 403,00 74 400,00  2
3. XI 

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Asociacija „Dusetų bendruomenė“  „Dusetų bendruomenės atgimimas“  29 999,00 33 065,13
4.  XI

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

 

VšĮ „Inovatorių slėnis“  „Antalieptės vienuolyno renesansas“  25 901,00  31 596,84  1
5.  XII

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Visagino savivaldybės administracija   Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją reakreacinei žvejybai 30 467,00 

 38 083,75

– 
6.  XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Dusetų prieplaukos įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00 

 

 –
7.  XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Alksno ežero pakrantės infrastruktūros įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00 

 

 –
 8. XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Šventosios upės pakrantės Antalieptės miestelyje sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“ 30 467,00 

 

– 
9.   XIII

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

Loreta Abramavičienė Ledų iš natūralių produktų ir kitų pieno produktų (keptų, rūkytų varškės ir fermentinių sūrių, jogurtų) gamyba“ 30 033,00

50 218,26  

 1
10.  XIV

„Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“,

Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1

Zarasų rajono sporto klubas Ainiai     Zarasų rajono sporto klubas Ainiai  „Žuvininkystė – mums įdomu“  6677,00     
11.   XV

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

Šniukštų kaimo kartų bendrija  „Bendruomenių bendradarbiavimo ir kultūrinių veiklų skatinimas“  6909,00

7272,56  

 –
12.  XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2

Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenė Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenės namų kapitalinis remontas ir pritaikymas paslaugų teikimui 

28 312,00 

35 390,00 

 –
 13.  XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2

Vajasiškio bendruomenė  „Buvusios mokyklos pastato dalies patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“  28 309,00 

35 390,00 

 –
14.   XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 

Zarasų rajono Samanių bendruomenė „Dvargantis“ „Samanių vaikų darželio pastato dalies patalpų pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“ 28 311,00 

35 390,00 

 –
 15.  XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2 

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ „Įgūdžių laboratorijos teikiamų socialinių paslaugų stiprinimas gerinant infrastruktūrą“ 28 311,00  

35 388,60

 

 –
16. XVI

Veiklos sritis  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2

Dusetų seniūnijos ir bendruomenės santalka „Patalpų kapitalinis remontas bendruomenės poreikiams“ 28 312,00

35 390,00

17. XVII

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Regioninė asociacija „Gyvūnų šansas“ „Gyvūnų prieglaudos infrastruktūros gerinimas“ 29 925,00

37 406,30

1
18. XIX

 

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

MB „Mėnesienos studija“ „MB „Mėnesienos studija“ verslo plėtra: inovatyvių laisvalaikio pramogų kūrimas Zarasų r“. 41 035,00

71 287,61

1,5
19. XIX

 

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Turist“ „UAB „Turist“ apgyvendinimo veiklos plėtra Zarasų rajone, didinant gyventojų, ypač jaunimo, užimtumą kaimo vietovėse“ 41 035,00

69 631,10 

1,1
20.  XIX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Foksas“ UAB „Foksas“   plėtra kuriant naujas paslaugas Zarasų rajone, didinant gyventojų, ypač jaunimo, užimtumą kaimo vietovėse“ 41 035,00

69 754,43 

1,1

1