fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinami vietos projektai

Įgyvendinami vietos projektai

EIL. NR.

KVIETIMAS

VPS PRIEMONĖ/

VEIKLOS SRITIS

PAREIŠKĖJAS

VIETOS PROJEKTO PAVADINIMAS,

SUTARTIES NUMERIS

PARAMOS VERTĖ , EUR

BENDRA PROJEKTO VERTĖ, EUR

ĮSIPAREIGOJAMA SUKURTI DARBO VIETŲ

1.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Andrius Tatarūnas

„Mažų pajėgumų patalų skalbyklos ir siuvyklos įkūrimas Zarasų rajono Didžiadvario kaime“,

Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-07-2018

30 635,00  50 313,70  1,5

2.

IV

Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“,

Nr. LEADER-19.2-7

Salako bendruomenė „Sakalas“

„Salako bendruomenės namų remontas“

Nr. ZARA-LEADER-6B-I-4-03-2018

28 312,00 35 390,00

3.

IV

Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“,

Nr. LEADER-19.2-7

VŠĮ „Nacionalinis integracijos institutas“

„LAB MEDUS-II etapas“,

Nr. ZARA-LEADER-6B-I-4-01-2018

28 243,00 35 303,85

4.

V

Priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius 

„Trumpos maisto teikimo grandinės produktų gamybos centro įkūrimas“

Nr. ZARA-LEADER-1A-D-5-01-2018

98 644,00 143 567,65 2,5

5.

VI

VPS priemonę  „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“,

Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3

UAB „Vasaknos“ UAB „Vasaknos“ akvakultūros veiklos plėtra 88 031,00 197 506,61 2,5

9.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Zarasų krašto turizmo paslaugų teikėjų asociacija „Mokomės dirbti kartu“ 7000,00 7368,43
10. VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-

19.2-SAVA-5

VšĮ „Inovatorių slėnis“ „Aš – gamta, užeikite!“ 7006,00 7374,74
11. IX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Vigotema“ UAB „Vigotema“ veiklos plėtra 33 403,00   74 400,00  2
12.  X

VPS priemonė „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8

UAB „Etnoamatai“ UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra 29 975,61

51 815,00

1
13.  XII

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Visagino savivaldybės administracija   Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją reakreacinei žvejybai 30 467,00 

 38 083,75

–