fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinami vietos projektai

Įgyvendinami vietos projektai

EIL. NR.

KVIETIMAS

VPS PRIEMONĖ/

VEIKLOS SRITIS

PAREIŠKĖJAS

VIETOS PROJEKTO PAVADINIMAS,

SUTARTIES NUMERIS

PARAMOS VERTĖ , EUR

BENDRA PROJEKTO VERTĖ, EUR

ĮSIPAREIGOJAMA SUKURTI DARBO VIETŲ

1. 

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

UAB „Rustikas“

„Įrangos įmonėje „Rustikas“, UAB įsigijimas“, Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-05-2018

33 403,00

 

49 817,72

 

1

2.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Andrius Tatarūnas

„Mažų pajėgumų patalų skalbyklos ir siuvyklos įkūrimas Zarasų rajono Didžiadvario kaime“,

Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-07-2018

30 635,00  50 313,70  1,5

3.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Artūras Krumcholcas

„Maitinimo paslaugų teikimo ir SPA komplekso įrengimas“, Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-02-2018

32 416,00

47 670,59

1

4.

IV

Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“,

Nr. LEADER-19.2-7

Salako bendruomenė „Sakalas“

„Salako bendruomenės namų remontas“

Nr. ZARA-LEADER-6B-I-4-03-2018

28 312,00 35 390,00

5.

IV

Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“,

Nr. LEADER-19.2-7

VŠĮ „Nacionalinis integracijos institutas“

„LAB MEDUS-II etapas“,

Nr. ZARA-LEADER-6B-I-4-01-2018

28 243,00 35 303,85

6.

V

Priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius 

„Trumpos maisto teikimo grandinės produktų gamybos centro įkūrimas“

Nr. ZARA-LEADER-1A-D-5-01-2018

98 644,00 143 567,65 2,5

7.

VI

VPS priemonę  „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“,

Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3

UAB „Vasaknos“ UAB „Vasaknos“ akvakultūros veiklos plėtra 88 031,00 197 506,61 2,5

8.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Antlieptės kaimo bendruomenė „Bendruomenių bendruomeniškumo stiprinimas“ 7006,00 10 018,00

9.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Zarasų krašto turizmo paslaugų teikėjų asociacija „Mokomės dirbti kartu“ 7000,00 7368,43
10. VIII „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 VšĮ „Inovatorių slėnis“ „Aš – gamta, užeikite!“ 7006,00 7374,74