fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Įgyvendinami vietos projektai

Įgyvendinami vietos projektai

EIL. NR.

KVIETIMAS

VPS PRIEMONĖ/

VEIKLOS SRITIS

PAREIŠKĖJAS

VIETOS PROJEKTO PAVADINIMAS,

SUTARTIES NUMERIS

PARAMOS VERTĖ , EUR

BENDRA PROJEKTO VERTĖ, EUR

ĮSIPAREIGOJAMA SUKURTI DARBO VIETŲ

1.

I

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

Andrius Tatarūnas

„Mažų pajėgumų patalų skalbyklos ir siuvyklos įkūrimas Zarasų rajono Didžiadvario kaime“, Nr. ZARA-LEADER-6A-D-1-07-2018

30 635,00  50 313,70  1,5

2.

IV

Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“,

Nr. LEADER-19.2-7

Salako bendruomenė „Sakalas“

„Salako bendruomenės namų remontas“

Nr. ZARA-LEADER-6B-I-4-03-2018

28 312,00 35 390,00

3.

IV

Priemonė „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“,

Nr. LEADER-19.2-7

VŠĮ „Nacionalinis integracijos institutas“

„LAB MEDUS-II etapas“,

Nr. ZARA-LEADER-6B-I-4-01-2018

28 243,00 35 303,85

4.

V

Priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius 

„Trumpos maisto teikimo grandinės produktų gamybos centro įkūrimas“

Nr. ZARA-LEADER-1A-D-5-01-2018

98 644,00 143 567,65 2,5

5.

VI

VPS priemonę  „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“,

Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3

UAB „Vasaknos“ UAB „Vasaknos“ akvakultūros veiklos plėtra 88 031,00 197 506,61 2,5

9.

 VIII

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5

Zarasų krašto turizmo paslaugų teikėjų asociacija „Mokomės dirbti kartu“ 7000,00 7368,43
10. IX

Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2

 

UAB „Vigotema“ UAB „Vigotema“ veiklos plėtra 33 403,00   74 400,00  2
11. XI 

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Asociacija „Dusetų bendruomenė“  „Dusetų bendruomenės atgimimas“  29 999,00 33 065,13
12.  XI

„Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

 

VšĮ „Inovatorių slėnis“  „Antalieptės vienuolyno renesansas“  25 901,00  31 596,84  1
13.  XII

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Visagino savivaldybės administracija   Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją reakreacinei žvejybai 30 467,00 

 38 083,75

– 
14.  XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Dusetų prieplaukos įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00 

 

 –
15.  XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Alksno ežero pakrantės infrastruktūros įrengimas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“  30 467,00 

 

 –
 16. XII 

„Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ , Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Zarasų rajono savivaldybė administracija   „Šventosios upės pakrantės Antalieptės miestelyje sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“ 30 467,00 

 

– 
17.   XIII

Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“,

Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-1

Loreta Abramavičienė Ledų iš natūralių produktų ir kitų pieno produktų (keptų, rūkytų varškės ir fermentinių sūrių, jogurtų) gamyba“ 30 033,00

50 218,26  

 1
18.  XIV

„Žuvininkystės bendruomenės kompetencijų ugdymas, bendradarbiavimo su šalies žuvininkystės bendruomenėmis skatinimas“,

Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1

Zarasų rajono sporto klubas Ainiai     Zarasų rajono sporto klubas Ainiai  „Žuvininkystė – mums įdomu“  6677,00     
19.   XV

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

Šniukštų kaimo kartų bendrija  „Bendruomenių bendradarbiavimo ir kultūrinių veiklų skatinimas“  6909,00

7272,56  

 –
20. XV

„Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5.

VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“  „Jaunimo bendruomeniškumo skatinimas prikeliant vietos kultūros paveldą – Kamariškes“  7006,00

 

–