fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

II KVIETIMO VERTINIMAS

II KVIETIMO VERTINIMAS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU, KAIP 60 BALŲ, SĄRAŠAS

2018 m. liepos 23 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl II-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų tinkamumo finansavimui iš vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimui skirtų lėšų gauti.

2018 m. liepos 23 d. vietos projektų bylos buvo perduotos Agentūrai tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui atlikti.

Su PAK protokolais galite susipažinti čia.