fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

I KVIETIMO VERTINIMAS

I KVIETIMO VERTINIMAS

  • 2018 m. vasario 9 d. yra baigtas I kvietimo vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad visi pateikti vietos projektai surinko ne mažiau, kaip 60 balų.

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 60 BALŲ, SĄRAŠAS

 

  •  2018 m. balandžio 12 d. yra baigtas I kvietimo vietos projektų paraiškų preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimas, kurio metu vertintojai nustatė, kad visos vietos projektų idėjas galima  pripažinti sukuriančiomis pakankamą pridėtinę vertę siekiant „Zarasų – Visagino regiono dvisektorės  vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) tikslų už pagrįstą kainą ir galėtų būti finansuojama iš paramos VPS įgyvendinti, jeigu bus išpildytos visos patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos.

    Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo metu vietos projekto paraiškos vertintojai pateikė išvadą, kad pateikti vietos projektai gali būti finansuotini iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų ir rekomendavo vietos projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.

    INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

  • 2018 m. gegužės 21 d.  vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės  vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK) (protokolą ir nutariamąją dalį rasite čia), kurio metu PAK nariai nusprendė pritarti visiems įvertintiems vietos projektams ir rekomendavo juos perduoti į kitą vertinimo etapą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.

 

  • 2018 m. gegužės 24 d. vietos projektų paraiškų bylų kopijos buvo perduotos Nacionalinės mokėjimo agentūros Utenos teritoriniam administravimo skyriui.