fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Naujienos

PASIRAŠYTA PIRMOJI SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO SUTARTIS
21
Rugsėjis

PASIRAŠYTA PIRMOJI SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO SUTARTIS

 • Zarasų-Visagino regiono VVG informacija

egužės 19 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė, Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir socialinio verslo projekto vykdytojo VšĮ „Inovatorių  slėnio“ direktorius Arūnas Survila, pasirašė pirmąja vietos projekto įgyvendinimo sutartį, kuri bus finansuojama pagal „Zarasų – Visagino regiono dvisektorės vietos plėtros strategijos“ priemonę „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-10.

ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMUI - PAPILDOMAI 20 PROC. LĖŠŲ
18
Gegužė

ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMUI - PAPILDOMAI 20 PROC. LĖŠŲ

 • Zarasų-Visagino regiono VVG informacija

LR Žemės ūkio ministerija sudarė išankstines galimybes naudoti 20 proc. rezervuotų lėšų vietos plėtros strategijų įgyvendinimams. Šios lėšos buvo „užrakintos“ iki šių metų rugsėjo mėn., kai bus atliktas vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinis vertinimas. Zarasų-Visagino regiono VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimas yra priskirtas prie pažangių ir efektyvių, todėl, naudodamiesi šiuo palengvinimu, galėsime organizuoti kvietimus teikti vietos projektų paraiškas papildomiems 20 proc. lėšų, pritaikant savo vietos plėtros strategiją prie pasikeitusių gyventojų, verslo, savivaldybių poreikių.

DĖL METINIŲ VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ TEIKIMO
30
Balandis

DĖL METINIŲ VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ TEIKIMO

 • Zarasų-Visagino regiono VVG informacija

Informuojame vietos projektų vykdytojus, kad užbaigtų vietos projektų metinės įgyvendinimo ataskaitos Zarasų-Visagino regiono VVG turi būti pateiktos ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 1 d.

DĖL XV KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS TERMINO PRATĘSIMO
21
Rugsėjis

DĖL XV KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS TERMINO PRATĘSIMO

 • Zarasų-Visagino regiono VVG informacija

Pratęsiama XV kvietimo teikti paraiškas data pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas“. Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. vasario 17 d., 8.00 val. iki  2020 m.  balandžio 10 d. 14.00 val.

DĖL INTERESANTŲ APTARNAVIMO KARANTINO METU
16
Kovas

DĖL INTERESANTŲ APTARNAVIMO KARANTINO METU

 • Zarasų-Visagino regiono VVG informacija

Atsižvelgdama į LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Zarasų – Visagino regiono VVG administracija savo darbą iki kovo 27 d. (arba iki tol, kol tęsis karantinas) organizuoja nuotoliniu būdu.

Drūkšių ežero pakrantėje kuriama rekreacinės žvejybos ir poilsio viešoji erdvė
10
Vasaris

Drūkšių ežero pakrantėje kuriama rekreacinės žvejybos ir poilsio viešoji erdvė

 • Zarasų-Visagino regiono VVG informacija

Š.m. vasario 10 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas pasirašė projekto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas, pritaikant ją rekreacinei žvejybai“ vykdymo sutartį. Projektas bus finansuojamas pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014 - 2020“ I prioriteto „Kaimo vietovių konkurencingumo ir patrauklumo didinimas” priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, Lietuvos valstybės ir Visagino savivaldybės biudžeto lėšų.

ĮSPŪDŽIAI IŠ SEMINARO
07
Vasaris

ĮSPŪDŽIAI IŠ SEMINARO "PAŽANGAUS KAIMO LINK"

 • Zarasų-Visagino regiono VVG informacija

Vasario 4 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės administracija, vietos projektų vykdytojai ir galimi pareiškėjai dalyvavo seminare „Pažangaus kaimo link“, kurį Vietos veiklos gupių tinklas organizavo įgyvendinant projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“ apskričių lygmeniu. Šį kartą susitikome Utenos regiono vietos veiklos grupės „Menų kamaroje“.

APIE MUS RAŠO
21
Rugsėjis

APIE MUS RAŠO

 • Zarasų-Visagino regiono VVG informacija

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ IR SĖKMINGŲ 2020-ŲJŲ METŲ!
21
Rugsėjis
2019-UOSIUS UŽBAIGIAME PASIRAŠYTA ŠEŠIOLIKTĄJA VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIMI ŠIAIS METAIS
17
Gruodis

2019-UOSIUS UŽBAIGIAME PASIRAŠYTA ŠEŠIOLIKTĄJA VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIMI ŠIAIS METAIS

 • Zarasų-Visagino regiono VVG informacija

2019 m. gruodžio 17 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo UAB „Vigotema“ direktorė Daiva Stankūnienė pasirašė vietos projekto „UAB „Vigotema“ veiklos plėtra“ vykdymo sutartį.

UAB „ETNOAMATAI“ PASIRAŠĖ JAU ANTRĄJĄ VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTĮ
21
Rugsėjis

UAB „ETNOAMATAI“ PASIRAŠĖ JAU ANTRĄJĄ VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTĮ

 • Zarasų-Visagino regiono VVG informacija

2019 m. gruodžio 5 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo UAB „Etnoamatai“ direktorius Paulius Drilinga pasirašė jau antrąją vietos projekto vykdymo sutartį.

PASIRAŠYTA PIRMOJI ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS
02
Liepa

PASIRAŠYTA PIRMOJI ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2019 m. liepos 2 d. Zarasų - Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir didžiausios Zarasų-Visagino regiono žuvininkystės sektoriaus verslo įmonės UAB „Vasaknos“ direktorius Algirdas Šiukčius pasirašė vietos projekto „UAB „Vasaknos“ akvakultūros veiklos plėtra“ vykdymo sutartį.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti Dusetose vyksiančiuose renginiuose!
27
Birželis

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti Dusetose vyksiančiuose renginiuose!

 • Zarasų – Visagino regiono VVG informacija

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti jau ateinantį savaitgalį vyksiančiuose renginiuose Dusetose, įgyvendinant vietos projektą „Dusetos – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2019“!

PASIRAŠYTA BENDRUOMENINIO VERSLO VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS
20
Birželis

PASIRAŠYTA BENDRUOMENINIO VERSLO VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2019 m. birželio 20 d. Zarasų - Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus  pirmininkas Darius Viliūnas pasirašė vietos projekto „Trumpos maisto teikimo grandinės produktų gamybos centro įkūrimas“ vykdymo sutartį. Šis vietos projektas bus finansuojamas pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“.

PASIRAŠYTA VIENUOLIKTOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS
13
Birželis

PASIRAŠYTA VIENUOLIKTOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2019 m. birželio 13 d. pasirašyta vietos projekto „Mažų pajėgumų patalų skalbyklos ir siuvyklos įkūrimas Zarasų rajono Didžiadvario kaime“ vykdymo sutartis.

Salako bendruomenė „Sakalas“ pasirašė vietos projekto „Salako bendruomenės namų remontas“ vykdymo sutartį
11
Balandis

Salako bendruomenė „Sakalas“ pasirašė vietos projekto „Salako bendruomenės namų remontas“ vykdymo sutartį

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2019 m. balandžio 11 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir  Salako bendruomenės „Sakalas“ pirmininkė Rita Pumputė pasirašė vietos projekto „Salako bendruomenės namų remontas“.

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas” pasirašė vietos projekto „LAB MEDUS - II etapas” vykdymo sutartį
11
Balandis

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas” pasirašė vietos projekto „LAB MEDUS - II etapas” vykdymo sutartį

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2019 m. balandžio 11 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra pasirašė vietos projekto „LAB MEDUS - II etapas” vykdymo sutartį su VšĮ „Nacionalinio socialinės integracijos instituto” įgaliotu asmeniu Aleksandra Pulokiene.  Projektas bus įgyvendinamas kartu su trimis partneriais: VšĮ „Inovatorių slėniu”, VšĮ “Neformalaus ugdymo namais” ir Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas”.

PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO
08
Balandis

PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO "UAB "VASAKNŲ DVARAS" GIROS GAMYBOS CECHO MODERNIZAVIMAS" VYKDYMO SUTARTIS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2019 m. balandžio 9 d. Zarasų - Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo UAB „Vasaknų dvaras“ direktorė Rasa Kievišienė  pasirašė vietos projekto „UAB „Vasaknų dvaras“ giros gamybos cecho modernizavimas“ vykdymo sutartį.

PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO
27
Kovas

PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO "MB "LIETUNGĖ" VERSLO PLĖTRA" VYKDYMO SUTARTIS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2019 m. kovo 28 d. Zarasų - Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo MB „Lietungė“ vadovas Gintaras Sinkus  pasirašė vietos projekto „MB „Lietungė“ verslo plėtra“ vykdymo sutartį.

ĮGYVENDINTAS PIRMASIS VIETOS PROJEKTAS
25
Vasaris

ĮGYVENDINTAS PIRMASIS VIETOS PROJEKTAS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Didžiuojamės, kad pirmasis įgyvendintas vietos projektas pagal Zarasų-Visagino regiono vietos plėtros strategiją, sulaukė laidos „Kaime gyventi gera" (LRT) kūrybinės grupės dėmesio.

UAB
15
Vasaris

UAB "ETNOAMATAI" PASIRAŠĖ VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTĮ

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Pasirašyta penktoji vietos projekto vykdymo sutartis

PARAPIJOS NAMAI - BENDRUOMENĖS POREIKIAMS
09
Sausis

PARAPIJOS NAMAI - BENDRUOMENĖS POREIKIAMS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2018 m. sausio 8 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra dalyvavo Dusetose vykusioje diskusijoje kartu su Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonu kanauninku Stanislovu Krumpliausku, Dusetų seniūnu Sauliu Kebliu, Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenių santalkos pirmininke Aldona Žiliukiene dėl parapijos namų pastato vidaus patalpų remonto ir pastato pritaikymo bendruomenės poreikiams.

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ!
24
Gruodis

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ!

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

PASIRAŠYTA KETVIRTOJI PIRMOJO KVIETIMO VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS
20
Gruodis

PASIRAŠYTA KETVIRTOJI PIRMOJO KVIETIMO VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2018 m. gruodžio 20 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjas Artūras Krumcholcas  pasirašė vietos projekto „Maitinimo paslaugų teikimo ir SPA komplekso įrengimas“ vykdymo sutartį.

VERSLO DIENOS PROGA ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG ĮTEIKĖ NOMINACIJĄ UAB
28
Lapkritis

VERSLO DIENOS PROGA ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG ĮTEIKĖ NOMINACIJĄ UAB "RUSTIKAS"

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė lapkričio 22 d. vykusiame Verslo dienos proga skirtame renginyje įteikė nominaciją už gaminamos produkcijos išskirtinumą ir atrastas eksporto rinkas UAB „Rustikas“. Nominaciją pirmininkas Arvydas Veikšra įteikė įmonės vykdančiajai direktorei Rasai Pacenkienei. 

ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS ĮGAUNA PAGREITĮ
20
Lapkritis

ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS ĮGAUNA PAGREITĮ

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės strategijos„Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ įgyvendinimas

PASIRAŠYTA TREČIOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS
19
Lapkritis

PASIRAŠYTA TREČIOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2018 m. lapkričio 19 d. VVG pirmininkas Arvydas Veikšra pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį su paramos gavėjo UAB "Rustikas" generaliniu direktoriumi Vaclovu Cibulskiu.

PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS
15
Lapkritis

PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Pasirašyta vietos projekto „Sartų lankų jautienos natūralus ūkis į namus“ vykdymo sutartis

SVEIKINAME REGIONO VERSLININKUS SU VERSLO DIENA!
09
Lapkritis

SVEIKINAME REGIONO VERSLININKUS SU VERSLO DIENA!

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupė sveikina regiono verslo sektoriaus atstovus su Verslo diena ir linki, kad valstybės politika būtų labiau orientuota į darbo vietas kuriantį žmogų, kad būtų vertinamas Jūsų nuoseklus ir šalies ekonominius pajėgumus didinantis darbas, kad nestokotumėte idėjų ir nuolat tobulėtumėte, siekdami savo tikslų ir svajonių!

SKELBIAMAS VII KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
22
Spalis

SKELBIAMAS VII KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus žvejybos ir akvakultūros  vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

PASIRAŠYTA PIRMOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS
21
Rugsėjis

PASIRAŠYTA PIRMOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2018 m. rugsėjo 21 d. pasirašyta pirmoji vietos projekto vykdymo sutartis pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau - VPS). Šią sutartį pasirašė VPS vadovas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjas Robertas Amšiejus.

KVIEČIAMAS ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS
14
Gegužė

KVIEČIAMAS ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2018 m. gegužės 21 d., 10 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis

BAIGTAS I KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRELIMINARAUS IŠLAIDŲ TINKAMUMO VERTINIMAS
13
Balandis

BAIGTAS I KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRELIMINARAUS IŠLAIDŲ TINKAMUMO VERTINIMAS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRELIMINARAUS IŠLAIDŲ TINKAMUMO VERTINIMO REZULTATUS

SEMINARAS „ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ IR VIETINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
27
Kovas

SEMINARAS „ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ IR VIETINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS"

 • Arvydas Veikšra

2018 m. kovo 13-15 d. Vigo mieste, Ispanijoje vyko šeštasis Europos žuvininkystės tinklo FARNET organizuotas seminaras „Žuvininkystės vietos veiklos grupių ir vietos išteklių valdymas“. Seminaras surengtas Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato iniciatyva, remiant Ispanijos žemės ūkio ir žuvininkystės, maisto produktų ir aplinkos ministerijai, Galicijos regiono administracijai bei Vigo A Guarda žuvininkystės vietos veiklos grupei.

VVG ADMINISTRACIJA DALYVAVO SOCIALINIO VERSLO MOKYMUOSE
20
Kovas

VVG ADMINISTRACIJA DALYVAVO SOCIALINIO VERSLO MOKYMUOSE

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Kovo 16 – 17 d., Antalieptėje, Inovatorių slėnyje, vyko mokymai apie socialinio verslo kūrimą vietos veiklos grupių darbuotojams, atsakingiems už kaimo gyventojų aktyvinimą.

PASITARIMAS NACIONALINĖJE MOKĖJIMO AGENTŪROJE
22
Vasaris

PASITARIMAS NACIONALINĖJE MOKĖJIMO AGENTŪROJE

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Vasario 22 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės administracijos atstovai dalyvavo pasitarime Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie ŽŪM

Su Europos Komisijos ir FARNET atstovais aptartos strategijų įgyvendinimo problemos
23
Vasaris

Su Europos Komisijos ir FARNET atstovais aptartos strategijų įgyvendinimo problemos

 • Arvydas Veikšra

Trečiadienį, vasario 21 d., LR Žemės ūkio ministerijoje Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupių atstovai bei dvisektores strategijas įgyvendinančių Zarasų – Visagino regiono ir Utenos regiono vietos veiklos grupių vadovai susitiko su Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato atstove, kuruojančia Lietuvą, Egle Puošiūnaite, Europos žuvininkystės tinklo FARNET pagalbos padalinio tematine ir teritorine koordinatore, kuruojančia Lietuvą, Lorena van de Kolk, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento vadovais, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais.

PASKELBTI NAUJI KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
22
Vasaris

PASKELBTI NAUJI KVIETIMAI TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Paskelbti II-asis ir III-iasis kvietimai.

Su Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu!
15
Vasaris

Su Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu!

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Su Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiu!

Prasidėjo paramos paraiškų surinkimas asbestinių stogų dangos keitimui
12
Vasaris

Prasidėjo paramos paraiškų surinkimas asbestinių stogų dangos keitimui

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. prasidėjo paramos paraiškų surinkimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „ Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Paramos paraiškas galima pateikti  iki kovo 12 d.

BAIGTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SURINKIMAS PAGAL I KVIETIMĄ
05
Vasaris

BAIGTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SURINKIMAS PAGAL I KVIETIMĄ

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė 2018 m. vasario 2 d. baigė I kvietimo paprastų kaimo vietovių vietos projektų paraiškų surinkimą.

SVARBI INFORMACIJA NVO (PARAMOS STATUSO TURĖTOJAMS)
21
Rugsėjis

SVARBI INFORMACIJA NVO (PARAMOS STATUSO TURĖTOJAMS)

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Raginame asociacijas, viešąsias įstaigas bei labdaros ir paramos fondus laiku VĮ Registrų centrui pateikti finansinių ataskaitų rinkinius.

NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI
21
Rugsėjis

NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Vietos veiklos grupės narių atstovai aptarė strategijos įgyvendinimo klausimus
12
Sausis

Vietos veiklos grupės narių atstovai aptarė strategijos įgyvendinimo klausimus

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

2018 m. sausio 12 d. vykusio Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau - ZVRVVG) visuotinio narių susirinkimo metu buvo aptarti ne tik VVG strategijos įgyvendinimo, bet ir Zarasų rajono darbo rinkos, užimtumo, projektų įgyvendinimo klausimai.

Socialinių lyderių paieška
21
Rugsėjis

Socialinių lyderių paieška

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Socialinio verslo akseleratorius SOCIFACTION skelbia socialinių lyderių paiešką, kurie nori spręsti tautinių mažumų ir migrantų iššūkius Lietuvoje

Kviečiamas visuotinis narių susirinkimas
12
Sausis

Kviečiamas visuotinis narių susirinkimas

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Kviečiamas visuotinis narių susirinkimas

Planuojantiems teikti paraiškas
07
Gruodis

Planuojantiems teikti paraiškas

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Planuojantiems teikti paraiškas pagal priemones, skirtas verslo įkūrimui ir plėtrai, siūlome ypatingai atkreipti dėmesį į verslo planavimą. Jums pagelbės VšĮ "Versli Lietuva" interneto svetainėje verslo pradžiai ir plėtrai skirta informacija.

Kviečiame teikti paraiškas
05
Gruodis

Kviečiame teikti paraiškas

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Kviečiame pareiškėjus teikti vietos projektų paraiškas pagal Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ (Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6-2) bei priemonę „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8).

Patvirtinta I-ojo kvietimo dokumentacija
01
Gruodis

Patvirtinta I-ojo kvietimo dokumentacija

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Š. m. gruodžio 1 d.  vyko Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės Tarybos posėdis, kurio metu patvirtinta I kvietimo Vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) veiklos srities „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6-2) ir priemonės „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) dokumentacija.

Dažniausios verslo pradžios paraiškų atmetimo priežastys
28
Lapkritis

Dažniausios verslo pradžios paraiškų atmetimo priežastys

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Parama, skirta pradedantiems ekonominę veiklą kaimo vietovėje sulaukia didelio susidomėjimo. Visgi, atsižvelgiant į praeitų metų patirtį, sprendimas skirti paramą pasiekia ne visus, nes įvertinus paraiškas, nemažai jų yra atmetama, o atmetimo priežastys dažnai būna tos pačios. Susipažinkite su jomis.

Kviečiamas Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis
21
Rugsėjis

Kviečiamas Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis

 • Julija

Šių metų gruodžio 1 d. (penktadienį), 15 val. kviečiamas Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis, kuris vyks adresu Sėlių a. 22, Zarasai (327 kab.)

Apskritajame stale – žuvininkystės sektoriaus atstovų diskusijos
23
Lapkritis

Apskritajame stale – žuvininkystės sektoriaus atstovų diskusijos

 • Julija Goštautaitė-Adomavičienė

Lapkričio 23 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės administracijos atstovės dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje Kaune, kurios metu aptarti aktualūs paramos žuvininkystės sektoriui klausimai kartu su Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) ir Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) darbuotojais bei žuvininkystės sektoriaus atstovais

KVIEČIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
12
Gegužė

KVIEČIAMAS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 • Arvydas Veikšra

Kviečiame į Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės visuotinį - ataskaitinį narių susirinkimą.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursas
09
Vasaris

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkursas

 • Arvydas Veikšra

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo jaunimo srityje projektų finansavimo 2017 metais konkurs

Naujas pagreitis socialinio verslo skatinimo projekte
18
Sausis

Naujas pagreitis socialinio verslo skatinimo projekte

 • Arvydas Veikšra

Praėjusią savaitę Vilnius Tech Park tapo socialinio verslo ekspertų susitikimo centru.

Patikslinta Zarasų – Visagino regiono VVG dvisektorė vietos plėtros strategija
21
Rugsėjis

Patikslinta Zarasų – Visagino regiono VVG dvisektorė vietos plėtros strategija

 • Arvydas Veikšra

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino Zarasų – Visaginoregiono vietos veiklos grupės pateiktą sprendimą dėl Vietos plėtros strategijos

„Socifaction“ programa keliauja per Lietuvą
21
Rugsėjis

„Socifaction“ programa keliauja per Lietuvą

 • Arvydas Veikšra

Pagreitį įgavo antrus metus Lietuvoje įgyvendinama socialinį verslumą skatinanti programa „Socifaction". Programos iniciatoriai ir partneriai šiemet savo dėmesį sutelkė į 15 skirtingų Lietuvos vietovių. Jau sausio pradžioje šių vietovių bendruomenės kartu su socialinio verslo ekspertais pradės vystyti socialinio verslo iniciatyvas, kurios vietos bendruomenėse gali paskatinti reikšmingus pokyčius.