fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zarasų rajono savivaldybė įgyvendino projektą pagal Zarasų – Visagino regiono VVG vietos plėtros strategijos priemonę

Zarasų rajono savivaldybė įgyvendino projektą pagal Zarasų – Visagino regiono VVG vietos plėtros strategijos priemonę

Kaip gyvenimo kokybę lemia susisiekimo infrastruktūra, patyrė Antalieptės bendruomenė. Šventosios upė Antalieptės miestelį padalina pusiau, ir tik kabantis pėsčiųjų tiltas sujungia abi gyvenvietės dalis. Sakoma, įvertini tada, kada netenki… Tilto remonto klausimą Antalieptės seniūnas kėlė jau 2012 metais, tačiau norint remontui panaudoti ES lėšas, būtini turto nuosavybės dokumentai, techninis projektas bei atlikti kiti teisiniai formalumai.

Didinant „Žvejybos rojaus“ vietovės patrauklumą ir pasitelkiant miestelio potencialą,  Zarasų rajono savivaldybės administracija nusprendė sutvarkyti Šventosios upės pakrantę. Skatinant turizmą ir akvakultūrą atsirado būtinybė įrengti valčių įleidimo vietą, žvejų taką, sutvarkyti priėjimą prie upės, o tuo pačiu ir rekonstruoti kabantį pėsčiųjų tiltą. LEADER metodu įgyvendinant Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės 2016 -2023 metų strategijos priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“ 2019 metų pabaigoje buvo  pateiktas projektas „Šventosios upės pakrantės Antalieptės miestelyje sutvarkymas ir pritaikymas rekreacinei žvejybai“, kuriam 30 467,00 Eur finansavimas buvo skirtas iš Zarasų – Visagino regiono VVG dvisektorės strategijos lėšų. Projekto vertė – 38 084,00 Eur, iš jų 7617,00 Eur – Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšos.  

Trišalę šio projekto vykdymo sutartį Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė, Zarasų rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinė mokėjimų agentūra pasirašė 2020 m. gegužės mėnesį, o 2021 metų pavasarį pradėti darbai – demontuotas pėsčiųjų tiltas. Baigiantis 2021 m. rudeniui pagrindiniai darbai buvo baigti.

Lietuvos nepriklausomybės dienos išvakarėse oficialiai atidarytas ir kanauninko Stanislovo Krumpliausko pašventintas rekonstruotas pėsčiųjų tiltas Antalieptėje, sujungęs abiejų Šventosios upės krantų gyventojus.

Kartu su bendruomene projekto rezultatais – rekonstruotu pėsčiųjų tiltu, sutvarkyta pakrantės infrastruktūra pasidžiaugė Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas, Antalieptės seniūnas Arvidas Saulius, Dusetų seniūnas Darius Steponavičius, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra.

Džiugu, kad 2016 m. suplanuoti darbai ir numatytas finansavimas tapo realybe gerinant gyvenimo kokybės rodiklį kaime.