fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zarasų rajono savivaldybė finansiškai remia teritorinio bendradarbiavimo projektą

Zarasų rajono savivaldybė finansiškai remia teritorinio bendradarbiavimo projektą

Siekdamos skatinti turizmo plėtrą Aukštaitijos regione, Kupiškio rajono, Pasvalio rajono ir Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės inicijavo teritorinio bendradarbiavimo projektą „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“. Projekto suma 100 tūkst. Eur., Zarasų rajono savivaldybės finansinis prisidėjimas – 1480,00 Eur, Zarasų – Visagino regiono VVG finansinis prisidėjimas – 275,00 Eur. Likusi projekto įgyvendinimo suma finansuojama Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir projekto partnerių finansiniu prisidėjimu.

 Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi, žmogiškojo kapitalo verslo, ekonomikos, kultūrinio verslumo plėtrą, taip didinant turizmo paslaugų pridėtinę vertę Kupiškio, Pasvalio ir Zarasų rajonuose.

Projektas reikalingas bendruomeninio ir privataus verslo teikiamų paslaugų, produktų žinomumo ir pridėtinės vertės didinimui veikiant partnerystės principu. Sukuriama pridėtinė vertė suprantama ne tik kaip ekonominė pridėtinė vertė, bet ir kaip apimanti pridėtinę vertę socialiniu, etiniu, ekologiniu galutinio vartotojo požiūriu. Turizmo klasterio kūrimas yra labai svarbus norint koncentruotai ir konkurencingai parduoti ir plėtoti su turizmo plėtra susijusias paslaugas bei produktus. Dėl šios priežastis siekiama kuo geriau ir griečiau įsisavinti Turizmo klasterio idėją, tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu ir panaudoti ją šiuose trijuose rajonuose.

Iš kiekvieno partnerio teritorijos dalyvauja atstovai,  kurie užsiima paslaugų teikimu, prekių ir produktų gamyba, vykdo edukacines programas. Zarasų rajoną atstovauja ir turizmo klasterio veikloje planuoja dalyvauti MB „Vaitukaičiai“, Vajasiškio ir Šlyninkos vandens malūno bendruomenės, UAB „Vasaknų dvaras“, žemės ūkio kooperatyvas „Dusetų krašto gaspadoriai“, namų restoranas ,,Serpent“, IĮ ,,Skonus“ ir VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“. Dalyvavimas klasterio veikloje yra savanoriškas, todėl prisijungti bet kada galės ir visi norintieji.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus atliekama esamos rinkos analizė, daromi parduodamo produkto aprašai, organizuojami mokymai prekės ženklo/ subjekto pozicionavimo klausimais, atskiri dienos mokymai apie rinkodarą, panašių produktų rinkoje apžvalgos (monitoringo) vykdymą, verslo modelių pasirinkimą (individuali veikla, asociacija, MB ir t.t.), kuriama reklaminė kampanija, organizuotas dalyvavimas rajonų miesto šventėse ir atskiri info turai, parengtas komunikacijos planas, organizuoti svetingumo ir bendravimo su klientais mokymai.

Projekto dalyviams jau vyko mokymai Adomynės dvare (Kupiškio rajone), bendruomenėje „Šlyninkos vandens malūnas“, LAB Medus Antalieptėje, Pasvalio rajone, sodyboje „Tatulos vingiai“. Pažintiniuose vizituose projekto partnerių teritorijose buvo aplankyti potencialūs šio turizmo klasterio projekto dalyviai, kur jie pristatė savo vykdomas veiklas.