fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VYKO LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS REGIONŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO VALDYBOS POSĖDIS

VYKO LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS REGIONŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLO VALDYBOS POSĖDIS

Š. m. sausio 25 d. Vilniuje vyko Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo valdybos posėdis. Posėdžio metu aptarti klausimai susiję su Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 – 2020 m. veiksmų programos pakeitimais. Aptartos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir vietos projektų administravimo aktualijos. Tinklo administratorė pristatė žuvininkystės tinklo 2018 metų veiklos ataskaitą. Aptartos 2019 metų tinklo veiksmų plano priemonės.

Zarasų – Visagino regiono VVG informacija