fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VVG ADMINISTRACIJA DALYVAVO SOCIALINIO VERSLO MOKYMUOSE

VVG ADMINISTRACIJA DALYVAVO SOCIALINIO VERSLO MOKYMUOSE

Kovo 16 – 17 d., Antalieptėje, Inovatorių slėnyje, vyko mokymai apie socialinio verslo kūrimą vietos veiklos grupių darbuotojams, atsakingiems už kaimo gyventojų aktyvinimą.

Vietos veiklos grupės (VVG), įgyvendindamos kaimo vietovių vystymui skirtą LEADER programą, savo strategijose turi nusimačiusios priemones, skirtas socialinio verslo kūrimui ir plėtrai.

Zarasų – Visagino regiono VVG Vietos plėtros strategija „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija“ taip pat turi priemonę, kurios tikslas yra pasitelkiant socialinio verslo priemonei skirtus išteklius skatinti socialinę ekonominę kaimo vietovių plėtrą, stiprinti kaimo gyventojų interesus atstovaujančių organizacijų gebėjimus spręsti socialines – ekonomines vietos bei jaunų žmonių užimtumo problemas.

Mokymu metu lektorius Mindaugas Danys, NVO Avilys atstovė Monika Juknienė ir VšĮ „Inovatorių slėnis“ direktorius Arūnas Survila VVG darbuotojus supažindino su socialinio verslo kūrimo subtilybėmis, socialinių inovacijų regionuose diegimu, platesniu socialinių inovacijų, socialinio verslo ir žmogaus teisių lauku. Taip pat buvo pristatytos pažangios socialinės iniciatyvos ir geroji socialinio verslo praktika. VVG darbuotojams suteikta informacija, kaip rasti ir apjungti alternatyvius finansinius ir kitus išteklius,  sudaryta galimybė įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų stiprinant savo atstovaujamą organizaciją.

 Vietos veiklos grupių mokymus apie socialinį verslą Inovatorių slėnyje aplankė ir Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, kuris pateikė savo viziją, kaip vystysis verslo sektorius Lietuvoje, kokios verslo kryptys bus perspektyviausios bei atsakė į VVG darbuotojų klausimus.

Dėkojame organizatoriams ir viliamės, kad Zarasų ir Visagino regiono vietos veiklos grupės teritorijoje registruoti juridiniai asmenys bus aktyvūs socialinio verslo kūrėjai.

Nuotraukos mokymų organizatorių