fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas” pasirašė vietos projekto „LAB MEDUS – II etapas” vykdymo sutartį

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas” pasirašė vietos projekto „LAB MEDUS – II etapas” vykdymo sutartį

2019 m. balandžio 11 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra pasirašė vietos projekto „LAB MEDUS – II etapas” vykdymo sutartį su VšĮ „Nacionalinio socialinės integracijos instituto” įgaliotu asmeniu Aleksandra Pulokiene.  Projektas bus įgyvendinamas kartu su trimis partneriais: VšĮ „Inovatorių slėniu”, VšĮ “Neformalaus ugdymo namais” ir Zarasų rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga „Apskritas stalas”.

Projekto  tikslas – pagerinti esamą infrastruktūrą, sukuriant patrauklią neformalaus ugdymo bazę, kuri būtų patraukli ir „coliving‘ui“ (red. – erdvė, skirta gyvenimui ir darbui), taip didinant vietovės patrauklumą ir gerinant vietos gyventojų gyvenimo kokybę.

Siekiant projekto tikslo, projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti pareiškėjo nuosavybei priklausančio pastato, esančio Antalieptėje, rekonstrukcijos darbus ir atlikti pastato drenavimo darbus, kiemą iškloti plytelėmis. Atlikus šiuos pastato rekonstrukcijos darbus bus pagerinta pastato būklė, išplėstos pastato funkcinės erdvės, pastato estetinis vaizdas prisidės prie gyvenamosios vietos patrauklumo. Bendra vietos projekto vertė – 35 303,85 Eur (be PVM), paramos intensyvumas pagal patvirtinta FSA – 80 proc.,  paramos suma – 28 243,00 Eur (be PVM) arba 80 proc. bendros projekto vertės. Vietos projekto paramos lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP lėšos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Šis vietos projektas yra viešos paskirties, nekuriantis darbo vietų ir skirtas bendriems viešiems vietos gyventojų poreikiams tenkinti. 

Linkime VšĮ „Nacionalinio socialinės integracijos instituto” sėkmės įgyvendinant vietos projektą ir darnaus darbo su vietos projekto partneriais.

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės informacija