fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vietos veiklos grupių tinklo konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“

Vietos veiklos grupių tinklo konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“

Rugsėjo 17-18 dienomis Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas, Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra ir viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė – Adomavičienė dalyvavo Birštone vykusioje Vietos veiklos grupių tinklo organizuotoje konferencijoje  „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES – geroji patirtis“. Susirinkę vietos veiklos grupių (toliau – VVG) atstovai kone iš visos Lietuvos turėjo galimybę pasidžiaugti vieni kitų pasiekimais, pasidalinti rūpesčiais ir ateities planais.

„Tu esi galimybė!“ – šiuo prasmingu šūkiu konferenciją pradėjo VVG tinklo, vienijančio 49 vietos veiklos grupes, pirmininkė Kristina Švedaitė ir pakvietė visus, pirmiausia, pradėjus nuo savęs, kurti ateities Lietuvą, savo kraštą, kuriame būtų gera gyventi. Pranešėja pristatė VVG tinklo veiklą, įgyvendintus, įgyvendinamus ir planuojamus įgyvendinti projektus.

Pirmininkė su dideliu džiaugsmu pristatė naująją VVG tinklo svetainę www.leadertinklas.lt, kurioje viešinama visa aktuali informacija apie LEADER priemonės įgyvendinimą Lietuvoje. Iš čia lankytojai gali patekti ir į atskirų vietos veiklos grupių svetaines, susipažinti su geraisiais įgyvendintų tiek vietos, tiek ir tarpteritorinių bei tarptautinių projektų pavyzdžiais.

Konferencijos metu pranešimus taip pat skaitė Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė. Pranešėjos apžvengė vietos plėtros strategijų tarpinio pažangos vertinimo rezultatus. Galime pasidžiaugti, kad Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarpinis Strategijos įgyvendinimo pažangos vertinimas Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis yra 52,10 proc., tad Strategijos įgyvendinimas yra įpusėjęs matuojant tiek laikotarpio, tiek ir skirtos paramos vietos projektams įgyvendinti  lygmeniu.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminaro „Pažangaus kaimo link“ apibendrinamąjį pranešimą. Seminarai, šiais metais vykę visose apskričių centruose, leido sudaryti bendrą pažangaus kaimo sampratą ir modelį, ko reikia, kad atokiau nutolę regionai būtų darniai besivystantys ekonomikos, ekologijos, švietimo, kultūros ir socialinėje plotmėje.

Nepaprastai didelio susidomėjimo sulaukė lektorės Herietos Miliauskienės pranešimas „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“. Lektorė pristatė dar mažai kam girdėtą lėtojo turizmo sampratą bei pavyzdžius Lietuvoje. Džiugu, kad lėtojo turizmo pavyzdį turime ir mūsų rajone. Bet tai kol kas intriga. Apie šią turizmo rūšį papasakosime vėliau. „Sustokime. Prie autentikos ir unikalumo. Lėtai.“,- sako Herieta.  

Ne mažiau įdomūs buvo VVG tinklo narių pranešimai apie įgyvendintus tarptautinius ir tarpteritorinius projektus, pasidalinant gerąja patirtimi ir sunkumais, su kuriais teko susidurti įgyvendinant projektus.

Nuoširdžiai dėkojame konferencijos organizatoriams ir, kaip buvo juokaujama konferencijos metu vykusiose diskusijose, visi aktyviai dirbdami, bendradarbiaudami ir dalindamiesi patirtimi pamatysime ne tik jūrą..!

 

Daugiau informacijos apie VVG tinklo veiklą, o kartu ir įvykusios konferencijos filmuką galite rasti Facebook paskyroje, adresu: https://www.facebook.com/vvgtinklas.