fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vietos veiklos grupės narių atstovai aptarė strategijos įgyvendinimo klausimus

Vietos veiklos grupės narių atstovai aptarė strategijos įgyvendinimo klausimus

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2018 m. sausio 12 d. vykusio Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės (toliau – ZVRVVG) visuotinio narių susirinkimo metu buvo aptarti ne tik VVG strategijos įgyvendinimo, bet ir Zarasų rajono darbo rinkos, užimtumo, projektų įgyvendinimo klausimai.

Utenos teritorinės darbo biržos Zarasų skyriaus vedėja Virginija Abramavičienė susirinkusiems pristatė darbo rinkos aktualijas rajone, apibendrino įgyvendinamus projektus ir užimtumo didinimo problemas.

 

 

Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupėje atstovaujantis Zarasų rajono savivaldybę, pasveikino susirinkusius ZVRVVG narių atstovus su strategijos įgyvendinimo pradžia ir palinkėjo teigiamų įgyvendinimo rezultatų bei naudingų projektų. Pasidžiaugė, kad rajono Savivaldybės administracijos ir vietos veiklos grupės įgyvendinti projektai 2007 – 2013 metų laikotarpiu tikrai buvo naudingi rajono bendruomenei. „Tuo laikotarpiu sutvarkyta infrastruktūra dabar turi būti įveiklinta kuriant naujas darbo vietas, plėtojant veiklas, reikalingas sprendžiant socialines, jaunimo užimtumo problemas, kuriant socialinį verslą ir plėtojant vaikų dienos centrų veiklą“, – sakė rajono meras. 

 

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra pristatė Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą. ZVRVVG teritorija apima Zarasų rajono savivaldybės ir Visagino savivaldybės kaimiškąsias vietoves, išskyrus Zarasų ir Visagino miestus ir jungia 56 narius, kurie atstovauja trims sektoriams: valdžiai, verslui ir nevyriausybiniam sektoriui. Pirmininkas apžvelgė LEADER programos įgyvendinimo eigą 2017 m. Lietuvos mastu, palygino ZVRVVG darbo rezultatus su kitomis vietos veiklos grupėmis.

Pirmininko pranešime buvo pažymėta , kad pirmi kvietimai teikti vietos projektus pagal Zarasų – Visagino regiono dvisektorę vietos plėtros strategiją buvo numatyti dar 2016 m. rugsėjo – spalio mėnesiais, tačiau dėl įvairios dokumentacijos, reikalingos vietos projektams parengti vėlavimo, pirmasis ir kol kas vienintelis kvietimas paskelbtas 2017 m. gruodžio 5 d. Paminėta, kad dar trijų kvietimų dokumentacija yra išsiųsti derinimui su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau – NMA). Kvietimų dokumentacijos derinimas užtrunka, todėl vėluojama ir su kvietimu skelbimu. Tai yra grėsmė nepasiekti numatytų 2018 metais strategijos įgyvendinimo rodiklių. Dėl šios priežasties yra būtina atlikti aktualius strategijos pakeitimus dėl įgyvendinimo vėlavimo ir dokumentacijos pakeitimų nacionaliniu lygmeniu.

Strategijos įgyvendinimo administratorė Jūratė Buičenkienė pristatė būtinus atlikti Vietos plėtros strategijos pakeitimus, kuriems visuotinio narių susirinkimo dalyviai vienbalsiai pritarė.

Visuotinio narių susirinkimo pabaigoje pirmininkas padėkojo susirinkusiems, įteikė Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės parengtus 2018 – ųjų metų kalendorius ir palinkėjo sėkmės įgyvendinant projektus.