fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

UAB „ETNOAMATAI“ PASIRAŠĖ VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTĮ

UAB „ETNOAMATAI“ PASIRAŠĖ VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTĮ

2019 m. vasario 15 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo UAB „Etnoamatai“ direktorius Paulius Drilinga pasirašė vietos projekto „UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra“ vykdymo sutartį. Šis vietos projektas bus finansuojamas pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonę „Parama jaunų žmonių ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Vietos projektui buvo skirta 26 683,00 Eur suma, paramos intensyvumas – 68 proc.

Įgyvendinus projektą bus išplėstas baidarių nuomos paslaugų teikimas Zarasų-Visagino regiono VVG teritorijoje, bus įkurta viena nauja darbo vieta jaunam žmogui iki 40 metų, kas prisidės prie priemonės tikslo didinti jaunų žmonių užimtumą bei skatinti ir sudaryti geresnes sąlygas verslumui kaimo vietovėse plėtoti.