fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

UAB „ETNOAMATAI“ PASIRAŠĖ JAU ANTRĄJĄ VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTĮ

UAB „ETNOAMATAI“ PASIRAŠĖ JAU ANTRĄJĄ VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTĮ

2019 m. gruodžio 5 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo UAB „Etnoamatai“ direktorius Paulius Drilinga pasirašė jau antrąją vietos projekto vykdymo sutartį. Vietos projektas „UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra“ – tai tęstinis projektas, kurio metu planuojama įsigyti 55 komplektus baidarių ir vieną priekabą jų vežimui, taip plečiant įmonės baidarių nuomos paslaugų teikimo paslaugas. Vietos projektui buvo skirta 29 976,00 Eur suma, paramos intensyvumas – 70 proc.

UAB „Etnoamatai“ įgyvendino vieną vietos projektą pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ priemonę „Parama jaunų žmonių ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Įgyvendinant šį projektą buvo įsigyti 52 komplektai baidarių ir dvi priekabos jų vežimui, įkurta viena nauja darbo vieta žmogui iki 40 metų amžiaus.

Įgyvendinus projektą „UAB „Etnoamatai“ verslo plėtra“ bus išplėstas baidarių nuomos paslaugų teikimas Zarasų-Visagino regiono VVG teritorijoje, bus įkurta papildomai nauja darbo vieta jaunam žmogui iki 40 metų, kas prisidės prie priemonės tikslo didinti jaunų žmonių užimtumą bei skatinti ir sudaryti geresnes sąlygas verslumui kaimo vietovėse plėtoti.