fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SVARBI INFORMACIJA NVO (PARAMOS STATUSO TURĖTOJAMS)

SVARBI INFORMACIJA NVO (PARAMOS STATUSO TURĖTOJAMS)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Primename, kad nuo finansinių metų, prasidedančių 2015 m. sausio 1 d., asociacijos, viešosios įstaigos bei labdaros ir paramos fondai (tame tarpe ir kaimo bendruomenės) turi prievolę teikti VĮ Registrų centrui finansinių ataskaitų rinkinius.

Svarbu tai, kad be jokio įspėjimo  už šios prievolės nevykdymą juridinio asmens vadovui už metinių finansinių ataskaitų rinkinių nepateikimą gali būti taikomos nuo 200 Eur iki 3.000 Eur baudos.

Informuojame, kad nuo 2018-01-01 įsigaliojo Labdaros ir paramos įstatymo  Nr. I-172 10 straipsnio pakeitimo įstatymas (patvirtintas 2017 m. birželio 22 d. Nr. XIII-486), kuriame pažymima, kad  Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina Juridinių asmenų registre įregistruoto paramos gavėjo statusą: kai paramos gavėjas per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, jei įstatymuose nenumatytas kitas terminas, Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą.

Teikimo tvarka skelbiama šiuo adresu: http://www.registrucentras.lt/p/758 

Raginame asociacijas, viešąsias įstaigas bei labdaros ir paramos fondus VĮ Registrų centrui laiku pateikti reikiamus dokumentus.