fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Su Europos Komisijos ir FARNET atstovais aptartos strategijų įgyvendinimo problemos

Su Europos Komisijos ir FARNET atstovais aptartos strategijų įgyvendinimo problemos

Trečiadienį, vasario 21 d., LR Žemės ūkio ministerijoje Lietuvos žuvininkystės vietos veiklos grupių atstovai bei dvisektores strategijas įgyvendinančių Zarasų – Visagino regiono ir Utenos regiono vietos veiklos grupių vadovai susitiko su Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato atstove, kuruojančia Lietuvą, Egle Puošiūnaite, Europos žuvininkystės tinklo FARNET pagalbos padalinio tematine ir teritorine koordinatore, kuruojančia Lietuvą, Lorena van de Kolk, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento vadovais, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovais.

Susitikime aparti EJRŽF 2014-2020 m. laikotarpio tikslai, 4 Sąjungos prioriteto įgyvendinimo aktualijos, galimos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos. Susitikimo dalyviai, pasidalinę į tris darbo grupes, ieškojo atsakymo į moderatorės Lorena van de Kolk pateiktus klausimus: kokie gebėjimai yra reikalingi ŽRVVG lygmenyje, kaip tai galima būtų ugdyti, kaip galima išvengti ar įveikti klaidas, atsirandančias įgyvendinant vietos plėtros strategijas?

 

FARNET atstovė pristatė geruosius kitų Europos Sąjungos žuvininkystės vietos veiklos grupių įgyvendintų projektų pavyzdžius ir paskatino aktyviau dalyvauti Europos žuvininkystės tinklo FARNET veikloje viešinant geruosius projektų pavyzdžius.

 

Kovo mėnesį Vigo mieste (Ispanija) FARNET organizuoja seminarą „Žuvininkystės vietos veiklos grupės ir vietinių išteklių valdymas“ žuvininkystės vietos veiklos grupių vadovams, kurio metu bus aptarti žmogiškųjų išteklių gebėjimų ugdymo, administravimo, tarptautinio bendradarbiavimo  klausimai bei pristatyti Galicijos regione jau įgyvendinti vietos projektų pavyzdžiai. Seminare planuojama pristatyti Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2007 -2013 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo patirtis bendradarbiaujant su vietos valdžia, verslu bei nevyriausybiniu sektoriumi.

 

Zarasų – Visagino regiono VVG informacija