fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SKELBIAMAS VII KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

SKELBIAMAS VII KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus žvejybos ir akvakultūros  vietos projektus pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonę „Sąlygų rekreacinei žvejybai sudarymas ir gerinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2.

Priemonė yra skirta  regiono žvejybos paveldo išsaugojimui ir pritaikymui rekreacinei žvejybai bei vandens telkinių ir  pakrančių infrastruktūros kūrimui, pritaikant ją  rekreacinei žvejybai.

Tinkami vietos projektų vykdytojai yra viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti pagal LR Asociacijų, Labdaros ir paramos fondų, Viešųjų įstaigų įstatymus, Zarasų rajono savivaldybė, Visagino savivaldybė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma  – 121 868,00 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 30 467,00  Eur.

Su kvietimu susijusią dokumentaciją rasite čia.