fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SEMINARAS „ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ IR VIETINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS“

SEMINARAS „ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ IR VIETINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS“

2018 m. kovo 13-15 d. Vigo mieste, Ispanijoje vyko šeštasis Europos žuvininkystės tinklo FARNET organizuotas seminaras „Žuvininkystės vietos veiklos grupių ir vietos išteklių valdymas“. Seminaras surengtas Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato iniciatyva, remiant Ispanijos žemės ūkio ir žuvininkystės, maisto produktų ir aplinkos ministerijai, Galicijos regiono administracijai bei Vigo A Guarda žuvininkystės vietos veiklos grupei.

Seminaro tikslas – pagalba žuvininkystės vietos veiklos grupėms plėtoti „iš apačios į viršų“ metodą vietos išteklių valdyme ir remti vietos išteklių išsaugojimą, skatinti mainus, tarpusavio mokymą ir bendradarbiavimą tarp žuvininkystės vietos veiklos grupių klausimais, susijusiais su vietos išteklių valdymu.

Seminare dalyvavo daugiau nei 18 ES šalių  žuvininkystės vietos veiklos ir dvisektorių vietos veiklos grupių, ES institucijų, atsakingų už žuvininkystės plėtrą, atstovai. Lietuvą šiame renginyje atstovavo  Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės Strategijos įgyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra, Utenos regiono vietos veiklos grupės administracijos vadovė Jolita Umbrasienė ir Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento vyriausiasis specialistas Tomas Keršys.

Daugiausia laiko dviejų dienų seminare buvo skirta darbui atskirose grupėse, kur buvo puiki proga betarpiškai sužinoti, pasidalinti patirtimi su kitų šalių vietos veiklos grupių atstovais apie vietos išteklių valdymo problemas įgyvendinant vietos plėtros strategijas, užimtumo didinimą diversifikuojant veiklas, produktų pridėtinės vertės kūrimą, bendradarbiavimą tarp vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus.

Vigo žuvininkystės uoste veikia pats didžiausias Europoje žuvies aukcionas, todėl dauguma dalyvių nepatingėjo keltis penktą valandą ryto ir savo akimis pamatyti žuvies ir jūrų gėrybių  gausą vienoje vietoje.

Seminaro pabaigoje, dalyviai turėjo galimybę aplankyti kelis Vigo A Guarda žuvininkystės vietos veiklos grupės įgyvendintus projektus.

Vilaboa kaime įgyvendintas projektas – dumblių valdymas kompostuojant. Vigo įlankos šiaurinėje dalyje, esančioje prie Vilaboa kaimo, auginami vėžiagyviai. Vėžiagyvių augintojams, jūros atoslūgių metu, dažnai reikia pašalinti didžiulį dumblių, kuris susikaupė įlankos dugne, kiekį. Tam darbui naudojami traktoriai ir kitos mašinos su pritaikytais įtaisais, kurie buvo specialiai sukurti šiam procesui organizuoti. Iki tol surinkta dumblių biomasė nebuvo panaudojama, todėl siekiant kuo labiau sumažinti galimą aplinkos užterštumą dėl nekontroliuojamo dumblių biomasės irimo, vietos žvejybos asociacija ir Vilaboa savivaldybė nusprendė geriau panaudoti dumblių atliekas ir jas maišant su medienos atliekomis, kompostavimo metu gautą kompostą naudoti kaip organinę trąšą žaliesiems plotų tręšti. Dabar kuriama dumblių kompostavimo rinkodaros strategija.

Moana savivaldybėje įgyvendintas projektas – suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas apsaugant jūros biologinę įvairovę ir nykstančias jūros žinduolių rūšis. Baionos paplūdimiuose tai ypatingai svarbus uždavinys, nes, jūros atoslūgių metu, seklumoje likę jūros gyvūnai yra pasmerkti žūčiai. Nevyriausybinė organizacija, tyrinėjanti jūros žinduolius, kreipėsi į vietos bendruomenę, siekdama sukurti tinklą, kuris pagerintų daugybinių vėžlių ir kitų nykstančių jūrų žinduolių priežiūrą ir jų gelbėjimą atoslūgių metu bei didinti gyventojų aplinkosauginį supratimą apie nykstančias rūšys. Vietos veiklos grupė palaikė šią partnerystę. Buvo investuota į mobiliojo gelbėjimo įrangos įsigijimą,  sukurta informacinė medžiaga, vietos gyventojams organizuoti seminarų ir mokymų kursai. Šis projektas Galisijos regione, vietinių inovacijų kategorijoje, gavo „Blue Economy“ apdovanojimą.

Vietiniai žvejai iš Rias Baixas (Galisijos pietryčių regionas, įskaitant Vigo įlanką) susiduria su žvejybos problemomis Atlanto salų nacionaliniame parke (Illas Atlánticas), todėl skirtingoms regiono interesų grupėms reikia glaudžiau bendrauti siekiant išvengti tarpusavio konfliktų ir maksimaliai derinti interesus vykdant veiklą salų nacionalinio parko teritorijoje. 

Padedant trims žuvininkystės vietos veiklos grupėms (Ría de Arousa, Ría de Pontevedra ir Ría de Vigo – A Guarda) vietos žvejai buvo skatinami dalytis informacija apie savo žvejybos praktiką ir taip užtikrinti šalių poreikių integravimą į nacionalinio parko valdymo priemones, įvertinant vietos žvejų ir nacionalinio parko administracijos interesus kuriant tvarų nacionalinio parko vystymąsi. Illas Cies salose auga daug retų veislių augalų yra puikūs paplūdimiai. Čia įsteigtas Nacionalinis parkas.

 

Arvydas Veikšra,

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vadovas