fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

SĖKMINGIAUSIA METŲ PABAIGA!

SĖKMINGIAUSIA METŲ PABAIGA!

Džiaugiamės 2020-uosius metus užbaigdami su trenksmu!

Per vakar ir šiandien buvo pasirašytos net keturios vietos projektų vykdymo sutartys!

Bendra visų projektų vertė – beveik 140 000 Eur!

2020-ųjų pabaiga tapo šių projektų pradžia:

• Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenės projektas „Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenės namų kapitalinis remontas ir pritaikymas paslaugų teikimui“;

• Zarasų rajono Samanių bendruomenės „Dvargantis“ projektas „Samanių vaikų darželio pastato dalies patalpų pritaikymas kaimo bendruomenės poreikiams“;

• VšĮ „Neformalaus ugdymo namų” projektas „Įgūdžių laboratorijos teikiamų socialinių paslaugų stiprinimas gerinant infrastruktūrą”;

• Vajasiškio bendruomenės projektas „Buvusios mokyklos pastato dalies patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams.

Vietos projektai bus finansuojami pagal Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos priemonės veiklos sritį  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2.

Linkime projektų vykdytojams sėkmingų Naujųjų, 2021- metų!