fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Salako bendruomenė „Sakalas“ pasirašė vietos projekto „Salako bendruomenės namų remontas“ vykdymo sutartį

Salako bendruomenė „Sakalas“ pasirašė vietos projekto „Salako bendruomenės namų remontas“ vykdymo sutartį

2019 m. balandžio 11 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir  Salako bendruomenės „Sakalas“ pirmininkė Rita Pumputė pasirašė vietos projekto „Salako bendruomenės namų remontas“. Įgyvendinus vietos projektą bus suremontuotos bendruomenės namų patalpos, jas pritaikant socialiniams vietos gyventojų poreikiams tenkinti.

Siekiant projekto tikslo, projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti bendruomenės namų pastato dalies patalpų kapitalinį remontą. Projektas yra viešos paskirties, nekuriantis darbo vietų ir skirtas bendriems viešiems vietos gyventojų poreikiams tenkinti. 

Atlikus bendruomenės pastato dalies patalpų kapitalinį remontą, pareiškėjas planuoja suremontuotose patalpose teikti  socialines paslaugas  vietos gyventojams:

  • asmens higienos (prausimosi) paslaugas, kurios bus prieinamos ir judėjimo sunkumų turintiems, vyresnio amžiaus asmenims;
  • skalbimo paslaugos vietos gyventojams;
  • suremontuotose patalpose bus įkurtas vaikų dienos centras.

Bendra vietos projekto vertė – 35 390,00 Eur (su PVM), paramos intensyvumas 80 proc.   paramos suma – 28 312,00 Eur (su PVM). Vietos projekto paramos lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP lėšos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos.

Linkime Salako bendruomenei „Salakas“ sėkmingai įgyvendinti vietos projektą ir greitu laiku džiaugtis jo rezultatais.

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės informacija