fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Patikslinta Zarasų – Visagino regiono VVG dvisektorė vietos plėtros strategija

Patikslinta Zarasų – Visagino regiono VVG dvisektorė vietos plėtros strategija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos patvirtino Zarasų – Visaginoregiono vietos veiklos grupės pateiktą sprendimą dėl Vietos plėtros strategijos (toliau -VPS)keitimo. Toks VVG grupės sprendimas priimtas atsižvelgiant į Projektų atrankos komitetorekomendacijas, kurios buvo pateiktos vertinant Vietos plėtros strategiją.VPS priemonė „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“(LEADER-19.2.- SAVA-6) skaidoma į dvi veiklos sritis – „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“(LEADER-19.2.- SAVA-6- 1) ir „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ (LEADER-19.2.- SAVA-6-2). Priemonei įgyvendinti skirta 334 010 eurų suma nesikeičia, tačiau prognozuojama, jog pagalpirmąją veiklos sritį bus įgyvendinti 4, o pagal antrąją – 6 projektai.Priemonė išskiriama į veiklos sritis patikslinant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtraisuplanuotų išlaidų dalis skirtas ne žemės ūkio verslų kūrimui ir plėtrai bei žemės ūkio verslųkūrimui ir plėtrai. Toks išskyrimas leis pritaikyti tikslines, Strategijoje numatytas, sritis koduojamaskodais 3A ir 6A, pagal kurias yra paskirstomos lėšos vietos projektams.Vietos pareiškėjams, planuojantiems teikti paraiškas projektams įgyvendinti, priemonės„Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ išskaidymas jokiosįtakos neturės.

Zarasų – Visagino regiono VVG informacija