fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO „UAB „VASAKNŲ DVARAS“ GIROS GAMYBOS CECHO MODERNIZAVIMAS“ VYKDYMO SUTARTIS

PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO „UAB „VASAKNŲ DVARAS“ GIROS GAMYBOS CECHO MODERNIZAVIMAS“ VYKDYMO SUTARTIS

2019 m. balandžio 9 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo UAB „Vasaknų dvaras“ direktorė Rasa Kievišienė  pasirašė vietos projekto „UAB „Vasaknų dvaras“ giros gamybos cecho modernizavimas“ vykdymo sutartį. Šis vietos projektas bus finansuojamas pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritį „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“. Įgyvendinus vietos projektą UAB „Vasaknų dvaras“ planuoja įsigyti giros gamybos įrangą, t.y. pasterizatorių, kurio pagalba pasterizavus girą bus galima prailginti jos galiojimo laiką, ir etikečių klijavimo įrenginį, kuris mažins rankinį darbą gamybos procese. Projekto įgyvendinimo metu planuojama apmokyti ir įdarbinti jauną žmogų iki 40 metų, kuris dalyvaus gamybos procese ir dirbs su naujais įrenginiais. Pareiškėjas orientuojasi į labai kokybišką ir natūralią giros žaliavą.

Tikimės, kad įgyvendinus vietos projektą augs UAB „Vasaknų dvaro“ gaminamos produkcijos paklausa ir Zarasų-Visagino regionas galės džiaugtis dar vienu vietos įmonės gaminamu produktu, paklausiu ne tik šalies, bet ir tarptautiniu lygmeniu.  

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės informacija