fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PASIRAŠYTA TREČIOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

PASIRAŠYTA TREČIOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

2018 m. lapkričio 19 d. Zarasų-Visagino regiono dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) vadovas Arvydas Veikšra ir paramos gavėją UAB „Rustikas“ atstovaujantis generalinis direktorius Vaclovas Cibulskis  pasirašė vietos projekto „Įrangos įmonėje „Rustikas“, UAB įsigijimas“ vykdymo sutartį. Šis vietos projektas bus VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“. Vietos projektui buvo skirta maksimali galima 33 403,00 Eur paramos suma, kai paramos intensyvumas –  70   proc. Bendra vietos projekto suma – 60 279,44 (su PVM). Įgyvendinus vietos projektą numatoma įkurti vieną naują darbo vietą.