fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PASIRAŠYTA VIENUOLIKTOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

PASIRAŠYTA VIENUOLIKTOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

2019 m. birželio 13 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjas Andrius Tatarūnas pasirašė vietos projekto „Mažų pajėgumų patalų skalbyklos ir siuvyklos įkūrimas Zarasų rajono Didžiadvario kaime“ vykdymo sutartį. Įgyvendinus projektą Didžiavario kaime bus įkurta mažų pajėgumų patalų skalbykla ir siuvykla, planuojama pradėti teikti patalų skalbimo ir siuvimo paslaugas apgyvendinimo paslaugų teikėjams. Bus pradėti gaminti nauji produktai – vilnonė patalynė, siuvami patalynės komplektai apgyvendinimo įstaigoms. Šis vietos projektas bus finansuojamas pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti 2 naujas darbo vietas (1,5 etato).

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės informacija