fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PASIRAŠYTA PIRMOJI ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

PASIRAŠYTA PIRMOJI ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

2019 m. liepos 2 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir didžiausios Zarasų-Visagino regiono žuvininkystės sektoriaus verslo įmonės UAB „Vasaknos“ direktorius Algirdas Šiukčius pasirašė vietos projekto „UAB „Vasaknos“ akvakultūros veiklos plėtra“ vykdymo sutartį. Šis vietos projektas bus finansuojamas pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonę „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“, Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3 iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projekto tikslas – padidinti pašarų ir pakavimo įrangos sandėliavimo galimybes bei optimizuoti (patobulinti) žuvies auginimo procesą. Planuojamos investicijos į akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimą, akvakultūros ūkių modernizavimą ir tobulinimą t.y. gamybinių ir pagalbinių pastatų įrengimą ir modernizavimą, įrangos akvakultūros produktų gamybai įsigijimą ir montavimą bei investicijas, kurios padeda sukurti naujus ir patobulintus produktus ar procesus.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti 2,5 naujų darbo vietų (etatų), iš kurių planuojama įdarbinti vieną jauną žmogų iki 40 metų.

Skirtos paramos vertė – 88 031,00 Eur, bendra projekto vertė – 197 506,61 Eur (su PVM).

Tikimės, kad planuojamos įsigyti investicijos padės UAB „Vasaknos“ stiprinti žuvininkystės sektoriaus konkurencingumą, didins regiono gyventojų užimtumą darbo rinkoje bei pagerins akvakultūros produkcijos auginimo gamybinius pajėgumus.

Zarasų – Visagino regiono VVG informacija