fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PASIRAŠYTA PIRMOJI SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO SUTARTIS

PASIRAŠYTA PIRMOJI SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO SUTARTIS

Gegužės 19 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė, Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir socialinio verslo projekto vykdytojo VšĮ „Inovatorių  slėnio“ direktorius Arūnas Survila, pasirašė pirmąja vietos projekto įgyvendinimo sutartį, kuri bus finansuojama pagal „Zarasų – Visagino regiono dvisektorės vietos plėtros strategijos“ priemonę „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr.  LEADER-19.2-SAVA-10.

Vietos projekto „Antalieptės vienuolyno renesansas“ tikslas – mažinti Zarasų rajono gyventojų skurdą ir socialinę atskirtį, bei sudaryti sąlygas šių asmenų užimtumo didinimui ir integracijai, sukuriant socialinį verslą Antalieptės vienuolyne. Projekto įgyvendinimo metu VšĮ „Inovatorių slėnis“ nuosavomis lėšomis suremontuos vienuolyno patalpas, kuriose įrengs 40 vietų restoraną – edukacinę erdvę. Paramos lėšomis planuojama įsigyti reikalingą virtuvės įrangą bei baldus, būtinus veiklos vykdymui. Taip pat numatoma sukurti patrauklią edukacinę programą „Senieji vienuolių valgiai ir papročiai“, kurią vestų asmenys, patiriantys socialinių sunkumų.  Į restorano lankytojų aptarnavimą planuojama įtraukti negalią turinčius asmenis.

Įgyvendinus vietos projektą planuojama sukurti Antalieptės vienuolyno „namų gamybos“ maisto produktų liniją (konservuotos daržovės, uogienės, džiovinti vaisiai, limonadas), į gamybos procesą įtraukiant asmenis, patiriančius socialinių sunkumų.

Įgyvendinus vietos projektą projekto vykdytojas įsipareigoja įkurti ir kontrolės laikotarpiu išlaikyti 1 naują darbo vietą (etatą).

Bendra projekto vertė – 31 132,65 Eur (su PVM),  iš jų PVM – 3868,20 Eur, tinkamų finansuoti išlaidų suma – 27 264,45 Eur (be PVM),  taikomas paramos intensyvumas – 95 proc.  Skirta  paramos lėšų suma – 25 901,00 Eur (be PVM).

Viešinamoje nuotraukoje matote jau vykstančius parengiamuosius darbus Antalieptės basųjų karmelitų vienuolyno patalpose. Savanorė Ester iš Italijos ruošia patalpas būsimiems lankytojams, šlifuodama vienuolyno grindis.

Tikimės, kad šis projektas taps geruoju socialinio verslo pavyzdžiu ne tik šalyje, bet ir už jos ribų, garsinsiančiu Zarasų-Visagino regioną.

Linkime VšĮ „Inovatorių slėnio“ komandai sklandaus vietos projekto įgyvendinimo!