fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PASIRAŠYTA BENDRUOMENINIO VERSLO VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

PASIRAŠYTA BENDRUOMENINIO VERSLO VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

2019 m. birželio 20 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus  pirmininkas Darius Viliūnas  pasirašė vietos projekto „Trumpos maisto teikimo grandinės produktų gamybos centro įkūrimas“ vykdymo sutartį. Šis vietos projektas bus finansuojamas pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“. Vietos projektas bus įgyvendinamas kartu su keturiais projekto partneriais, Zarasų rajono ūkininkais.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus pateikto vietos projekto tikslas – įkurti trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybos centrą, kur bus įrengti mažų pajėgumų skerdykla ir mėsos cechas, padėsiantys Zarasų ir aplinkinių rajonų ūkininkams perdirbti užaugintų galvijų ir avių produkciją taip, kad ji būtų patraukli galutiniam vartotojui. Šis bendruomeninio verslo pobūdžio vietos projektas atitinka VPS priemonės tikslą stiprinti vietos gamintojų konkurencingumą ir užtikrinti bendradarbiavimą,  vykdant  vietoje užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimą ir (ar) trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma rekonstruoti nuosavybės teise valdomą pastatą, įsigyti veiklos pradžiai būtiną įrangą ir įkurti 2,5 darbo vietų.

Bendra vietos projekto vertė su PVM – 143 567,65 Eur, tinkamų finansuoti išlaidų suma – 123 305,48 Eur,  vertinimo metu nustatyta didžiausia galima paramos lėšų suma yra 98 644,00 Eur (be PVM), taikomas paramos intensyvumas – 80 proc.