fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NAUJI KVIETIMAI – DAR ŠIAIS METAIS!

NAUJI KVIETIMAI – DAR ŠIAIS METAIS!

 

 

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupė skelbia naujus kvietimus, kurie galios nuo 2020 m. gruodžio 28 d. iki 2021 m. vasario 26 dienos.

 

Kvietimai skelbiami pagal dvi dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemones:

  • 18 kvietimas pagal VPS priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“;

 

  • 19 kvietimas pagal VPS priemonės  „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“.

 

Kviečiame ketinančius teikti paraiškas individualioms konsultacijoms, siekiant jog būtų išpildyta tiek vietos projekto paraiškos kokybė, tiek ir Jūsų teisėti lūkesčiai!

 

Konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdų, šiais kontaktais:

VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97118, zarasuvvg@gmail.com;

VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97119, jurate.buicenkiene@gmail.com;

VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel.: +370 699 33084, julija.vvg@gmail.com;

VPS finansininkė Danutė Baublienė, tel.: +370 609 97125, vic@zarasai.lt.