fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NACIONALINĖ PARAMA TRUMPŲJŲ TIEKIMO GRANDINIŲ RĖMIMUI

NACIONALINĖ PARAMA TRUMPŲJŲ TIEKIMO GRANDINIŲ RĖMIMUI

Ūkininkai kviečiami teikti paraiškas Nacionalinei paramai gauti pagal priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.

Parama galės būti suteikta mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimui, užtikrinant aktyvesnį žemės ūkio produktų paklausos augimą, tinkamam žemės ūkio produktų propagavimui bei gamintojų integracijai į maisto tiekimo grandinę, paramą skiriant trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

Detaliau skaitykite Agentūros tinklapyje.