fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI

NACIONALINĖ PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI

 

Nacionalinė mokėjimų agentūra nuo 2018 m. sausio 22 d. iki vasario 23 d. kviečia teikti paramos paraiškas pagal 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 3D-20 ,,Dėl 2018 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.

Paramos tikslas – teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jas vienijančių organizacijų projektams, kuriuose apibrėžtas tikslas ir uždaviniai bei lėšos  jiems pasiekti. Finansuojami ne pelno projektai, skirti kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti.

Remiamos veiklos sritys: kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis), kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams ir priežiūra (toliau – antroji veiklos sritis), renginių organizavimas (toliau – trečioji veiklos sritis). Remiama iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos), suapvalinimai negalimi. Remiama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.

Galima paramos suma – nuo  1500 Eur iki 5000 Eur priklausomai nuo pareiškėjo statuso.

Paramos paraiškas priima Agentūra nuo 2018 m. sausio 22 iki vasario 23 d. darbo
laiku: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:
– spausdintine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius);
– elektronine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.
Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt.

Taisykles ir paraiškų formas galima rasti LR Žemės ūkio ministerijos svetainėje

Nuoroda: http://old.zum.lt/index.php?-1208705038