fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL XVI-OJO KVIETIMO VERTINIMO STABDYMO

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL XVI-OJO KVIETIMO VERTINIMO STABDYMO

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė informuoja, kad, vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-827 redakcija) 60 punktu yra stabdomas XVI-ojo kvietimo priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“, (LEADER-19.2-7), veiklos srities  „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7.2, gautų paraiškų vertinimas, kol bus ištaisytos finansavimo sąlygų aprašo  turinio klaidos.

Pareiškėjai  apie finansavimo sąlygų aprašo keitimus bus informuojami asmeniškai.

Papildoma informacija teikiama telefonais:

VPS vadovas Arvydas Veikšra, tel.: +370 609 97118;

VPS strategijos administratorė Jūratė Buičenkienė,  tel.: +370 609 97119;

VPS viešųjų ryšių specialistė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, tel.: +370 699 33084