fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

DĖL XV KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS TERMINO PRATĘSIMO

DĖL XV KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS TERMINO PRATĘSIMO

Pratęsiama XV kvietimo teikti paraiškas data pagal Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės  Vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimas ir gebėjimų ugdymas, kultūrinės ir jaunimo veiklos skatinimas“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-5 „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas“.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. vasario 17 d., 8.00 val. iki  2020 m.  balandžio 10 d. 14.00 val.

Įvertinant grėsmes dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo, paraiškų pateikimo laiką pareiškėjai derina kontaktiniu telefonu: (8 609) 97119.  

Daugiau informacijos apie priemonę svetainėje www.zarasaivvg.lt