fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

BAIGTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SURINKIMAS PAGAL I KVIETIMĄ

BAIGTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ SURINKIMAS PAGAL I KVIETIMĄ

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė 2018 m. vasario 2 d. baigė paprastų kaimo vietovių vietos projektų paraiškų surinkimą pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė  vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020 “ (toliau – VPS) priemonę „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ ir VPS priemonę „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.

Kvietimo metu pagal kiekvieną priemonę užregistruotos po keturias vietos projekto paraiškas.

Toliau bus atliekamas vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas, kurį atliks VPS vykdytojas. Pirmasis šio vertinimo etapas yra pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, antrasis – preliminarus vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimas. Vertinimas atliekamas pagal Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus vietos projektų atrankos kriterijus, pareiškėjo pateiktą dokumentaciją, vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklėmis.

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas.