fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

BAIGTAS I KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRELIMINARAUS IŠLAIDŲ TINKAMUMO VERTINIMAS

BAIGTAS I KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PRELIMINARAUS IŠLAIDŲ TINKAMUMO VERTINIMAS

  •  2018 m. balandžio 12 d. yra baigtas I kvietimo vietos projektų paraiškų preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimas, kurio metu vertintojai nustatė, kad visos vietos projektų idėjas galima  pripažinti sukuriančiomis pakankamą pridėtinę vertę siekiant „Zarasų – Visagino regiono dvisektorės  vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) tikslų už pagrįstą kainą ir galėtų būti finansuojama iš paramos VPS įgyvendinti, jeigu bus išpildytos visos patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos.

    Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo metu vietos projekto paraiškos vertintojai pateikė išvadą, kad pateikti vietos projektai gali būti finansuotini iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų ir rekomendavo vietos projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui.

    INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS