fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2020 M. PLANUOJAMŲ KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS GRAFIKAS

ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2020 M. PLANUOJAMŲ KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS GRAFIKAS

VPS priemonės/ veiklos srities pavadinimas VPS priemonės/ veiklos srities kodas  17 kvietimas 18 kvietimas 19 kvietimas
Kvietimo pradžios data Kvietimo pabaigos data Kvietimo pradžios data Kvietimo pabaigos data Kvietimo pradžios data Kvietimo pabaigos data
Priemonė: „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“. LEADER-19.2-SAVA-6            
Veiklos sritis „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas“ LEADER-19.2-SAVA-6-1 2020-09-15 2020-10-30        
Veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“. LEADER-19.2-SAVA-6-2 2020-09-15 2020-10-30        
Priemonė: „Parama jaunų žmonių ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. LEADER-19.2-SAVA-8 2020-09-15 2020-10-30        
Priemonė: „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. LEADER-19.2-SAVA-10            
Priemonė: „Bendradarbiavimo rėmimas skatinant trumpos maisto tiekimo grandinės produktų gamybą ir rinkodarą“. LEADER-19.2-SAVA-9     2020-10-30 2020-12-01    
Priemonė. „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“.  BIVP-AKVA-SAVA-3         2020-12-15 2020-02-15