fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PASITARIMAS NACIONALINĖJE MOKĖJIMO AGENTŪROJE

PASITARIMAS NACIONALINĖJE MOKĖJIMO AGENTŪROJE

Vasario 22 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės administracijos atstovai dalyvavo pasitarime Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie ŽŪM (toliau – NMA), kuriame  aktualūs Strategijų įgyvendinimo ir vietos projektų administravimo klausimai buvo aptarti dalyvaujant dešimties VVG administracijų darbuotojams, kartu su NMA ir Žemės ūkio ministerijos atstovais (toliau – ŽŪM).

NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Pirmojo projektų vertinimo ir administravimo skyriaus patarėja Vaida Aleknavičienė pasidalino Verslo planų vertinimo patirtimi, apžvelgdama tinkamai parengto verslo projekto pavyzdį ir atsakydama į iškilusius klausimus.

ŽŪM Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausiąja specialiste Ilona Javičiene pristatė vietos plėtros strategijų įgyvendinimo rezultatus, pristatė atrankos kriterijų sąvadą, apžvelgė ŽŪM lygmenyje planuojamus strategijų įgyvendinimo taisyklių pakeitimus, atsakė į iškilusius klausimus.

NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė ir vietos veiklos grupių kuratoriai aptarė probleminių klausimus, su kuriais vietos veiklos grupių darbuotojai susiduria rengdami kvietimų dokumentacijas ir konsultuodami vietos projektų pareiškėjus.