fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2021 M. PLANUOJAMŲ KVIETIMŲ GRAFIKAS

2021 M. PLANUOJAMŲ KVIETIMŲ GRAFIKAS

VPS priemonės/ veiklos srities pavadinimas VPS priemonės kodas  20 kvietimas 21 kvietimas
Kvietimo pradžios data Kvietimo pabaigos data Kvietimo pradžios data Kvietimo pabaigos data
Priemonė „Žuvininkystės regiono NVO ekonominio gyvybingumo skatinimas“ BIVP-AKVA-SAVA-4 2021-02-10 2021-03-30    
Priemonė. „Žuvininkystės regiono verslo sektoriaus stiprinimas“.  BIVP-AKVA-SAVA-3     2021-06-07 2021-08-05