fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

2019-UOSIUS UŽBAIGIAME PASIRAŠYTA ŠEŠIOLIKTĄJA VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIMI ŠIAIS METAIS

2019-UOSIUS UŽBAIGIAME PASIRAŠYTA ŠEŠIOLIKTĄJA VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIMI ŠIAIS METAIS

2019 m. gruodžio 17 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo UAB „Vigotema“ direktorė Daiva Stankūnienė pasirašė vietos projekto „UAB „Vigotema“ veiklos plėtra“ vykdymo sutartį. Įgyvendinus vietos projektą įmonė planuoja plėsti vykdomą elektros sistemų įrengimo ir komunalinių paslaugų teikimo veiklą, imdamiesi naujos veiklos – šarvojimo patalpų nuomos paslaugos teikimo Dusetų miestelyje. Įgyvendinus vietos projektą planuojama sukurti dvi naujas darbo vietas.

Šis vietos projektas bus finansuojamas pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“. Vietos projektui buvo skirta 33403,00 Eur suma, bendra numatoma projekto vertė yra 90024,00 Eur (su PVM), paramos intensyvumas – 44,896  proc.