fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

ĮSPŪDŽIAI IŠ SEMINARO „PAŽANGAUS KAIMO LINK“

ĮSPŪDŽIAI IŠ SEMINARO „PAŽANGAUS KAIMO LINK“

Vasario 4 d. Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės administracija, vietos projektų vykdytojai ir galimi pareiškėjai dalyvavo seminare „Pažangaus kaimo link“, kurį Vietos veiklos grupių tinklas organizavo įgyvendinant projektą „Bendra vietos veiklos grupių iniciatyvų platforma pažangiam kaimui kurti“ apskričių lygmeniu. Šį kartą susitikome Utenos regiono vietos veiklos grupės „Menų kamaroje“.

Renginyje, kurio moderatore buvo Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio akademijos, profesorė dr. Vilma Atkočiūnienė, dalyvavo visų Utenos apskrities vietos veiklos grupių atstovai, kurie pristatė po keletą jų teritorijose įgyvendintų vietos projektų. Vietos veiklos grupės išskyrė tuos projektus, kurie, jų matymu, galėtų būti priskirti prie pažangių ar inovatyvių projektų.

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra savo sukurtu filmu seminaro dalyviams pristatė zarasiškių nuoseklų ėjimą Pažangaus kaimo link, pradedant jau įgyvendintos 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos rezultatais ir tęsiant 2014-2020 m. įgyvendinamos vietos plėtros strategijos vykdomomis veiklomis. Kviečiame pasižiūrėti pristatymą, kurį profesorė dr. V. Atkočiūnienė įvertino dešimtuku.

Mokslininkė daug dėmesio skyrė analizei, koks turi būti pažangus kaimas ir ką turime daryti, kad jis tokiu taptu. Nors buvo paliesta problematika darnaus vystymosi, ekologijos, švietimo, kultūros ir  socialiniu lygmeniu, tačiau lektorė akcentavo, jog norint pasiekti teigiamų rezultatų, turime susikoncentruoti ne į problemas, o į galimybes, kurias galime sukurti pasitelkdami turimus išteklius. Taip pat susirinkusieji buvo raginami vadovautis „Pergalvok“ taisykle, kad prieš priimdami sprendimą turime permąstyti, kokios šio sprendimo pasekmės bus tolimesnėje, dešimtmečių, perspektyvoje, ar mūsų atliekamas veiksmas ar sprendimas turės teigiamą, ar neigiamą poveikį ateityje.

Kviečiame pasinaudoti Jums siūlomomis galimybės, einant Pažangaus kaimo link! Informaciją apie kvietimus teikti paraiškas rasite čia: http://www.zarasaivvg.lt/pareiskejamsvykdytojams/vietos-projektu-kvietimai/.