fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

2018 m. lapkričio 15 d. Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjo Žemės ūkio kooperatyvo „Sartų lankų jautiena“ administracijos direktorius Gintaris Petrėnas  pasirašė vietos projekto „Sartų lankų jautienos natūralus ūkis į namus“ vykdymo sutartį. Šis vietos projektas bus finansuojamas  pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS) priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“. Vietos projektui buvo skirta 17 774,00 Eur suma, paramos intensyvumas –  70   proc.