fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

PASIRAŠYTA PIRMOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

PASIRAŠYTA PIRMOJI VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS

2018 m. rugsėjo 21 d. pasirašyta pirmoji vietos projekto vykdymo sutartis pagal dvisektorės vietos plėtros strategijos „Zarasų – Visagino regiono dvisektorė vietos plėtros strategija, Zarasų – Visagino regionas, 2014-2020“ (toliau – VPS). Šią sutartį pasirašė VPS vadovas Arvydas Veikšra ir paramos gavėjas Robertas Amšiejus.
Paramos gavėjas įsipareigojo įgyvendinti vietos projektą „Roberto Amšiejaus greitas maistas“, kuris buvo pateiktas pirmuoju kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.
Linkime sklandaus projekto įgyvendinimo ir kad tai būtų tik gera pradžia tolimesniam verslo vystymui!