fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

  • 2020-07-01 00:00

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.1) patvirtintu darbo reglamento 28 p., tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais: Dėl partnerystės tarpteritoriniame projekte „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“; Dėl finansinio prisidėjimo prie tarpteritorinio projekto „Turizmo klasterio Zarasų, Kupiškio ir Pasvalio rajonuose kūrimas“. Tarybos nariams su posėdžiu susijusi dokumentacija yra išsiųsta el. paštu. Pasirašytus ir skenuotus tarybos nario balsavimo lapus prašome atsiųsti iki 2020 m. liepos 8 d., el. paštu julija.vvg@gmail.com, arba pristatyti į Zarasų-Visagino regiono VVG būstinę adresu Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai.

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.1) patvirtintu darbo reglamento 28 p., tarybos pirmininkas inicijuoja Tarybos posėdį 2020 m. balandžio 20 d., 15.00 val., taikant rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą.

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

  • 2020-03-23 00:00

Įvertinant grėsmes dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo,Tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais

ŠAUKIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2019-11-08 14:00

2019 m. lapkričio 8 d., 14.00 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

Kviečiamas Zarasų-Visagino regiono VVG tarybos posėdis, taikant rašytinę procedūrą

  • 2018-10-11 00:00

Vadovaujantis  2015 m. vasario 10 d.  Zarasų – Visagino regiono VVG tarybos posėdyje (protokolas Nr.1) patvirtintu darbo reglamento 28 p., tarybos pirmininkas inicijuoja rašytinę sprendimo priėmimo procedūrą žemiau pateiktais ir VVG Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais: I Kvietimo VPS priemonės „Parama jauniems žmonėms ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 finansinių sąlygų aprašo naujos redakcijos tvirtinimas; VII Kvietimo dokumentacijos tvirtinimas.

KVIEČIAMAS TARYBOS POSĖDIS

  • 2019-01-11 00:00

2019 m. sausio 18 d., 14 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

Kviečiamas ZVRVVG tarybos posėdis

  • 2018-06-25 10:00

2018 m. birželio 25 d., 10 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

Kviečiamas Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis

  • 2018-02-15 00:00

2018 m. vasario 21 d., 13 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TARYBOS POSĖDIS

  • 2018-01-22 00:00

2018 m. sausio 26 d., 14 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės tarybos posėdis