fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS,TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS,TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė 2020 m. liepos 15 d., organizuoja vietos projektų atrankos komiteto posėdį, taikant rašytinę procedūrą.

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2020 m. liepos 8 d., 9.30 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

KVIEČIAMAS ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VVG TARYBOS POSĖDIS, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ

  • 2020-05-12 17:00

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė 2020 m. gegužės 12 d., organizuoja vietos projektų atrankos komiteto posėdį taikant rašytinę procedūrą.

KVIEČIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

2020 m. kovo 6 d., 14.00 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

ŠAUKIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2019-11-08 14:00

2019 m. lapkričio 8 d., 14.00 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

ŠAUKIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2019-07-10 10:00

2019 m. liepos 10 d., 10 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

KVIEČIAMAS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2019-06-07 10:00

2019 m. birželio 7 d., 10 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

VYKO I KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2018-05-21 00:00

2018 m. gegužės 21 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau - PAK), kurio metu svarstyta dėl I kvietimo vietos projektų paraiškų tinkamumo būti finansuojamomis iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų ir perdavimo į kitą vertinimo etapą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) po atlikto preliminaraus vietos projektų išlaidų tinkamumo vertinimo. PAK nariai, apsvarstę pateiktus vietos projektus, nusprendė, kad pareiškėjų pateikti vietos projektai gali būti finansuojami iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų ir rekomendavo juos perduoti į kitą vertinimo etapą Agentūroje.

KVIEČIAMAS ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2018-07-13 00:00

Liepos 23 d., 10 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, adresu Sėlių a. 22, 327 kab.

VYKO II-ojo KVIETIMO VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2018-07-23 00:00

2018 m. liepos 23 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis, kurio metu svarstyta dėl II-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų tinkamumo finansavimui iš vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirtų lėšų gauti.

KVIEČIAMAS ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

  • 2018-08-01 00:00

2018 m. rugpjūčio 10 d., 10 val. vyks Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis